Locatie

Het Dutch Open wordt dit in 2018 gespeeld op de baan van Pitch&Putt Golf Koudum. De baan is in 2011 aangelegd en wordt onderhouden door de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij. Een zeer ervaren golfbaan architect heeft de in het ontwerp van de golfbaan veel aandacht gegeven aan de cultuurhistorische waarde van het gebied.  In de Pitch&Putt Golfbaan zijn stuwallen aangelegd die een historische link vormen met de “sândobbes” die in Koudum te vinden zijn. De zogenaamde “sândobbes” zijn zandafgravingen uit een ver verleden. Het dorp Koudum is gebouwd op een stuwwal die in de voorlaatste ijstijd (200.000 tot 130.000 jaar geleden) is ontstaan. Aan de zuidzijde van deze stuwwal hebben, op de humusrijke zandgronden, zich later veel tuinders gevestigd. Het “Koudumer Beantsje” vindt, als erkend streekproduct, nog steeds gretig aftrek bij toeristen en inwoners uit een verre omtrek.

1 2
Door de historische link en een mooie inpassing in het gebied is een schitterende 18 Holes Pitch&Putt Golfbaan ontstaan. Met waterpartijen en hoogte verschillen is een zeer gevarieerde golfbaan aangelegd die voor de spelers de nodige uitdaging biedt.

foppe 1 Foppe 3

Foto’s van de opening van de Pitch&Putt Golfbaan door Foppe de Haan